תכנית ההדרכה החדשה

בשנת תשע"ט השקנו את תכנית ההדרכה החדשה של בני המושבים כחלק מתוכנית שהיא תכנית משותפת לתנועת המושבים, בני המושבים וקרן אביחי.

תכנית זו, היא בשורה של ממש גם בתוכן וגם באופן בה ידריכו בבני המושבים. התוכנית החדשה לוקחת השראה מהמרחב בו אנו חיים ומהחקלאות בחיינו.
ההדרכה היא שדה והשדה מחולק לתלמים בו אנחנו שותלים כל נושא בעתו.
שנת ההדרכה מחולקת לשישה תלמים, אשר הם עולמות התוכן של ההדרכה בבני המושבים, ונגזרים מערכי הליבה והזהות התנועתית שלנו. כל תלם בא בתקופה אחרת בשנה שנגזרת על ידי המועדים בלוח השנה העברי שמהווים שיא בתלם.

מבולבלים מהאתר החדש? משהו בו לא ברור לכם?
לחיצה כאן תוביל אתכם לסרטון הדרכה מפורט על האתר.