בני המושבים – מחטיבה לתנועה עצמאית

בסוף שנות החמישים הצטרפו המושבים לתנועת הנוער העובד והלומד כחטיבה עצמאית. נשמרו מערך הסמינרים וההכשרות, נשמרה תוכנית ההדרכה ושיטות העבודה האופייניות ונוספו סמלים כמו החולצה הכחולה. חשוב לציין כי עוד קודם תנועת הנוער העובד איגדה בתוכה נערים עובדים מכל קצוות הארץ ביניהם נוער המושבים.

לאורך השנים ניתן לקרוא במענית, ביטאון הנוער של התנועה, כי הקשר בין בני המושבים לנוע"ל מאז ומתמיד היה מורכב ולא שלם : "אנחנו רוצים וזקוקים לתנועה עצמאית. הנוער העובד היא תנועה כללית, ואילו לנו יש מגמה ועלינו לחנך את הנוער שלנו לקראתה". גדליה גל, כפר ויתקין.

בעשרים השנים האחרונות, מאז ההקמה של "דרור ישראל" תנועת הבוגרים של הנוער העובדים והלומד, הקשר המורכב הפך להיות מורכב עוד יותר וכלל התרחקות ערכית מתמדת של בני המושבים מהנוער העובד והלומד שבאה לידי ביטוי באופני ההגשמה התנועתיים וכן מבנה ואופי הפעולה. נוספו לכך גם ניסיונות לצמצם את האוטונומיה של החטיבה ולטשטש את הזהות הייחודית של בני המושבים.

בשנת 2006 התקיים ניסיון הפרידה הראשון בהובלתו של מזכ"ל נועת המושבים דאז איתן בן דוד יחד עם הצוות המרכזי של התנועה. ניסיון הפרידה קיבל תמיכה רחבה מהשטח אך נכשל בשל לחצים פוליטיים שהיו בתנועת המושבים. אחרי ניסיון זה הנהגת הנוער העובד והלומד הוסיפה כבלים ארגוניים וכלכליים לחטיבה על מנת להבטיח שבני המושבים לא יוכלו להתנתק בעתיד.

בשנת 2018 עלו היחסים בין הנוער העובד והלומד על שרטון, משבר אמון גדול שכלל מעבר לבעיות של פגיעה באוטונומיה גם אי שקיפות תקציבית מצד הנוער העובד והלומד. ב- 3/10/2018 מועצת תנועת המושבים בהנהגתו של מאיר צור הצביעה פה אחד על הפרדות מהנוער העובד והלומד וקידום תנועה עצמאית. חניכים ובוגרים מכל התנועה עודדו וקידמו את המהלך בחתימה על עצומות, שליחת מכתבים ועוד. המעגל- מוסד החניכים של בני המושב בחר הסמלה מחודשת שתייחד את בני המושבים. בנוסף לחולצה הכחולה ולסמל בני המושבים נבחר השרוך בצבע ירוק זית שמשמעותו חיבור לשורשים, לאדמה ולחקלאות.