הקוד האתי לאנשי חינוך בתנועת בני המושבים

זהות מקצועית

על איש החינוך בתנועת בני המושבים להכיר את הקוד האתי וערכי הליבה של תנועת בני המושבים ולפעול לאורם.

על איש החינוך בתנועה להכיר את ההיסטוריה והמורשת של תנועת בני המושבים, תנועת המושבים, מדינת ישראל, הישוב והמועצה ולחנך לזיקה שבין החניך למקום בו הוא חי ולתנועה בה הוא פועל.

על איש החינוך בתנועה לממש את הגדרת התפקיד התנועתית שלו ובכלל זה לפעול לפי תכנית עבודה המבוססת על התוכנית השנתית, תכנית ההדרכה וכלי ההדרכה של תנועת בני המושבים.

על איש החינוך בתנועה מוטלת האחריות להעמיק, ללמוד ולהתמקצע בעולמות תוכן שמובילים את ליבת התפקיד שלו ובכלל זה את תחום החינוך הבלתי פורמלי, גישות חינוך לאוכלוסיות מגוונות, תחום הקהילה, תחום החינוך ההתיישבותי ומגמות תנועתיות משתנות.

 

ערכים

 1. שוויון ערך האדם- כל אדם הוא עולם ומלואו והוא ייחודי ומיוחד. אין אדם שערכו ,רצונותיו וצרכיו נמצאים מעל אדם אחר
 2. דמוקרטיה מהותית – עיצוב מרחב החיים והשפעה על הסביבה בה אני חי בצורה של שיח, לקיחת אחריות ושיתוף.
 3. עבודה – יצירה ועשייה עצמאית אשר מביאה את האדם לידי ביטוי ומימוש עצמי שמטרתה יצרנות ותרומה.
 4. ציונות – בניית ארץ ישראל והחברה בה והשאיפה המתמדת לבניית חברת מופת.
 5. סוציאליזם- קיום חברה אשר במרכזה עומדים הערכים של שיווין, יצרנות, שיתופיות, ואחריות הדדיות.
 6. יושרה – עמידה בהגינות, כנות וטוהר כוונות מול התנועה, הקהילה והחניכים.
 7. קהילתיות- אחריות על המרחב בו אנו חיים ומעורבות פעילה בעיצוב המרחב. עידוד והכרת החשיבות בקהילות אוטונומיות בעלות מעגלים חברתיים מורכבים והנהגה מקומית.
 8. התחנכות – עלינו להיות בתהליך התחנכותי בכל זמן כחלק מתנועה המחנכת ומתחנכת.
 9. חלוציות – יצירת אלטרנטיבה וביקורתיות מתוך זיקה לשורשים, המסורות והערכים הישנים.
 10. חקלאות – קיום ושימור תרבות עבודת אדמה.

 

מחויבות ואחריות

מחויבות אנשי התנועה כלפי חניכים:

 1. לאפשר לכלל הילדים בישובים להיות חניכים בתנועה ולקחת אחריות על כלל החניכים בתנועה.
 2. לנהוג בשיווניות כלפי כל החניכים ולהימנע מאפליה כלשהי מטעמי לאום, גזע, דת, מין, השקפה פוליטית, מעמד חברתי ונטייה מינית.
 3. להקפיד על שמירת סודיות ופרטיות המידע אודות החניך, הוריו או משפחתו בכל תחום שהוא.
 4. לפעול למען העצמה ומימוש עצמי של כלל החניכים וליצירת אפיקי הגשמה בתנועה.
 5. ליצור מרחב בטוח לכלל החניכים ולשמור על החיים, הביטחון והבטיחות של החניכים.
 6. להיות אדם ראוי – להוות דוגמא אישית עבור החניך ודמות אשר מייצרת השראה והשפעה.
 7. לעורר את יצר הלמידה והסקרנות של החניכים וכמו כן לחנך לחשיבה ביקורתית והטלת ספק.

 

מחויבות אנשי התנועה כלפי עמיתים למקצוע:

 1. לנהוג בכבוד כלפי עמיתיהם למקצוע ולהימנע מפגיעה ברבים בכתב או בעל פה, בשמם או בכבודם.
 2. לקיחת אחריות משותפת על התנועה, החניכים והקהילות בהן אנו עובדים.
 3. לפעול לביסוסה של תרבות עבודה המאופיינת בשיתופיות, בביקורת בונה, בתמיכה ובהפריה הדדית, בסיוע של עמיתים בעבודתם, בלחלוק עימם ניסיון וידע מקצועי. כמו כן, לסייע בקליטה והשתלבות של אנשי תנועה חדשים.
 4. לנהוג בשיווניות כלפי כל אנשי התנועה ולהימנע מאפליה כלשהי מטעמי לאום, גזע, דת, מין, השקפה פוליטית, מעמד חברתי ונטייה מינית.
 5. לקחת חלק פעיל בקבוצת העמיתים ובתהליך ההכשרה המיועד לאנשי התנועה בשלל התפקידים השונים.

 

מחויבות אנשי התנועה כלפי התנועה:

 1. לייצר חיבור וזיקה בין כלל החניכים לתנועה, ההיסטוריה של התנועה והמורשת שלה.
 2. לייצג את הסדר יום התנועתי באופן נאמן לערכי הליבה, ההיסטוריה והמורשת של תנועת בני המושבים.
 3. לפעול באופן הוגן ונאמן כלפי התנועה ומוסדותיה.
 4. להביע ביקורת ולהתריע על התנהגות שאינה ראויה בהתאם לקוד האתי.
 5. להיות מחובר לחברה הישראלית ולפעול בתוכה.
 6. בכל חמש שנים, מעגל רכזים ארצי יבדוק ויבחן את הקוד האתי ובמידה ויידרש יבצע תיקונים ושינויים בקוד.