תפישת ההדרכה בבני המושבים

עקרונות חינוכיים

1. חינוך לאור ערכים – נחשוף ונעמיק בערכי בני המושבים
2. תהליך זהותי- נתפוש את החינוך בתנועה כמסע בו החניך מפתח את זהותו.
3. מרחב דמוקרטי- נגדיר את הקבוצה כמרחב המזמין את כל המשתתפים להיות חלק בעיצובו.
4. קבוצה – נייצר מקום המאפשר התפתחות וצמיחה
5. הדרכה תהליכית- נבנה תהליך מחובר, הדרגתי ובעל מטרות עקביות שיביא לצמיחה והעצמה.

עקרונות תפישת החניך

1. הכרה בייחוד – נכיר כל אחד כמיוחד ושונה
2. תפישת מסוגלות וחוזקות – נזהה כל אחד כבעל יכולות. נתמקד בחוזקות שלו ואותן נעצים.
3. שייכות– נבין כי כל חניך הוא חלק מקבוצה וקהילה
4. שוויון הזדמנויות- נאפשר ונקפיד לתת לכל אחד הזדמנות שווה
5. יצרנות ועצמאות – נראה את חניכינו כפעילים ואחראים בתהליך ההתחנכות

עקרונות ההדרכה – ממדים לפעולה מוצלחת

1. הטרמה – נקיים הכנה והכוונה מוקדמת לחניכים לקראת כל סוג פעילות מטיול ועד מתודה חדשה.
2. מבנה הפעולה- נקפיד על מבנה ברור שיש לו התחלה אמצע וסוף כדי לייצר תחושת ביטחון ותהליך חינוכי.
3. תיווך- נגשר ונסביר לחניך את כוונותינו, את המשימות השונות, סיטואציות חברתיות ופעילויות שונות . ניתן לחניכים כלים להגיב בצורה מתאימה
4. רלוונטיות – נקיים פעולה המתקשרת לעולמות התוכן של החניכים ולחייהם בקבוצה, בקהילה ובחברה.
5. אתגר מתפתח – נייצר איזון במהלך הפעולה בין תחושת הצלחה ובין תחושת אתגר מקדמת.
6. גיוון מתודי- נשתמש במתודות ויכולות הדרכה שונות באותה פעולה ובין פעולה לפעולה
7. נגישות והנגשה – נתאים את הפעילות, התוכן והמרחב לכלל החניכים בקבוצה בצורה מיטבית ככל הניתן כך שתאפשר השתתפות של כולם.