עקרונות לפעילות הק"ן התנועתי

 

הצדקה לק"ן התנועתי נובעת מתנועת הנוער. כלומר, הנוער הוא החניך המרכזי במסגרת היישובית ומשמש כסוכן החברות לחניכים הצעירים, משמע נוער מוביל נוער.  עקרון משמעותי נוסף בבני המושבים הינו העבודה מתוך הקהילה. הק"ן הוא מעגל פנימי בתוך הקהילה פועל בתוכה ומהווה את אחד המרכיבים המעצבים אותה.

 

הק"ן התנועתי בבני המושבים מורכב ממספר מרכיבים:

זהות יישובית ותנועתית  – זיקה וגאווה יישובית ותנועתית כתנאי הכרחי לשייכות יישובית, מועצתית ותנועתית. הכרות עם סיפור הקמת הישוב והתנועה, חיבור החניכים לערכי הליבה התנועתיים, הכרות עם סמלי הישוב והתנועה ומשמעותם, חיבור לרעיון המושב ותנועת הנוער וההבנה כי ה"התנועה" זה "אנחנו".

תהלכי התחנכות קבוצתיים –  תנועת הנוער מהווה מודל לקהילה אותה אנחנו שואפים לקיים. תהליכי התחנכות קבוצתיים מהווים מעגלי חיים שבבסיסם מתקיים שיח של שיוויון, כבוד ובה ניתן לחיות, לעבוד וללמוד יחד. תהליך ההתחנכות בקבוצה דורש מן הפרטים להתמודד אחד עם השני ואחד על השני, ללמוד לקבל שוניות וליצור מכנה משותף. תהליכי ההתחנכות הקבוצתיים מתחילים בכיתה ד' ומסתיימים בכיתה י"ב.

מעורבות ומחוייבות חניכי הק"ן – הק"ן אינו סיסמא או מוסד אלא תנועה חיה ופועמת. ללא לקיחת אחריות של חניכי הק"ן (ד-י"ב) על המרחש בקן ברמה התרבותית, חברתית והתנהגותית וללא מעורבות החניכים בפעילות ובעיצוב הנורמות הנהוגות בק"ן לא תחולל תנועה בישוב.

תרבות הדרכה המשקפת את רצף ההדרכה התנועתי הפעלת מנגנוני הנחייה, ליווי ומשוב המייצרים תרבות הדרכה איכותית לכלל שכבות הגיל (ד-"יב) ומביאים לידי ביטוי את רצף ההדרכה התנועתי על פי הגיל המודרך.

תרבות הליבה משקפת את ערכי הליבה התנועתיים – ערכי הליבה של בני המושבים אינם עומדים בפני עצמם ויש לראותם כי ערכים המובילים שיש לחיות אותם הלכה למעשה.

בעלי תפקידים ואחראיות – קיומם של בעלי תפקידים שונים בעל אחריות שונות על מנת להפעיל את הפעילויות השנה בק"ן.

פירוט מרכיבי התפקיד של בעלי תפקידים, הכשרתם והתחומי אחריותם:

חניכי השכבות הצעירות – כיתות ד'-ח' – עוברים פעולות אחת לשבוע לפחות במסגרת קבוצתית. מבנה הפעילות משלב פעולות הקשורות לרצף ההדרכה התנועתי, מצב הקבוצה לאחר מיפוי צרכים, אקטואליה, חגים/מועדים בהתאם ללוח השנה, אירועי שיא קבוצתיים או יישובים. על מדריכי השכבות לשאוף ליצירת קבוצה …. ומעורבת באופן אקטיבי בפעילויות השונות אותם עוברת הקבוצה.

 

מעגל חניכים ישובי – מועצת ק"ן בה יושב/ת נציג/ה מכל שכבה בק"ן (ד'-י"ב). הנציגים נבחרים בבחירות דמוקרטיות לאחר שעברו פעולות בנושא דמוקרטיה מהותית וביטויה. נציגי החניכים אמורים לשקף את דעות חבריהם לשכבה ולהוות גורם מקשר בין חניכי השכבות השונות. את המעגל מנחים המד"ב/ית או מש"צים בליווי המד"ב/ית.

 

ט'רומפים – חניכי שכבת ט'. תהליך ט' מורכב מפעולות קבוצתיות קבועות אחת לשבוע המתקיימות בישוב וכנסי ט' המתקיימים במועצה. בנוסף לתכני ההדרכה הקשורים לרצף ההדרכה נדרשים חניכי שכבת ט' לעבור תכנים הכשרתים הקשורים לבחירתם לקחת חלק בצוות ההדרכה בשנה הבאה בתפקידים מגוונים. את שכבת ט' מדריכים הגרעינרים או מש"צים בהנחיית הגרעינרים.

 

 

 

צוות ההדרכה

מד"צים/מד"מים – חניכי שכבת י'-י"א שבחרו לקחת חלק בצוות ההדרכה כמדריכי שכבות צעירות (ד'-ח'). הדרכת השכבות כולל העברת פעולה פעם בשבוע, יצירת קשר משמעותי עם החניכים, יצירה לכלל הטיולים של השכבה אותה הם מדרכים, הנחייה ע"י המש"צ/ית המלווה, השתתפות בישיבות צוות והכשרות מדריכים. המד"צים והמד"מים מונחים על ידי המש"צים.

פעילים – חניכי שכבת י'-י"א שבחרו לקחת חלק בצוות ההדרכה כפעילים ואחראים על מגוון תחומים בק"ן : אירועי שיא תנועתיים ויישוביים,  עברת תוכן ייחודיים כגון : בניה מחנאית, קבוצות ספורט, גינה קהילתית, קבלות שבת,  עיתון הק"ן פרסום תקשורת ומולטידמיה, נראות הק"ן, ציוד בק"ן וכו'…

מש"צים – חניכי שכבת י"ב. המש"צים השכבה הבוגרת של הק"ן ומצופה מהם להיות המובילים של הק"ן. הובלת הק"ן באה לידי ביטוי ברמה המשימתית, ההתנהגותית והערכית. המש"צים תופסים תפקידים שונים בניהם: הנחיית מדריכי השכבות, ריכוז מעגל החניכים, רכזי הדרכה, ריכוז צוותי פעילים, הדרכת שכבת ט' בליווי הגרעינר/ית, אחריות על אירועי שיא ישוביים ותנועתיים.

 

הדרכת שכבות בוגרות – המשך תהליך שכבתי לפי שכבות גיל (י, י"א, י"ב) ללא קשר להיות החניכים חלק מצוות ההדרכה. קבוצה שכבתית הנפגשת אחת לשבוע – שבועיים סביב תוכן מאתגר ודינמיקה חברתית וקבוצתית.

 

גרעינר/ית – חבר שנת השירות בבני המושבים המשובץ לעבודה בישוב. הגרעינר/ית אחראים על פעילות הק"ן יחד עם המד"ב/ית. מתפקידי הגרעינרים בק"ן: יצירת קשר משמעותי עם חניכי ט'- י"ב, ליווי מדריכי שכבת ט',  הנחיית צוות המש"צים, הדרכת צוות ההדרכה ובניית ישיבות הצוות יחד עם המד"ב/ית, אחראיות על אירועי השיא הישוביים והתנועתיים יחד עם המד"ב/ית וצוות המש"צים.

מד"ב/ית – אחראית כל כלל הנוער בישוב ומעורבותם בקהילת הישוב. אחרא/ית על פעילות הק"ן בכל הרמות והאופנים. באחריותו הדרכת גיל התיכון כקבוצות הדרכה שכבתיות ללא קשר למעורבותם בצוות ההדרכה, אחראי על ליווי והנחיית צוות ההדרכה ועל ימי הפעילות. אחרי על יצירת שותפות על הגרעינר/ית וועדת הנוער היישובית.

וועדת נוער – מתנדבים תושבי הישוב (פעמים רבות הורים של ילדי הק"ן) בוועדת נוער/חינוך הקהילתית. וועדת הנוער הם נציגי הוועד וההורים ואמורים להנחות, ללוות ולעזור למד"ב/ית ובצע את תפקידו/ה. וועדת הנוער עובדת בשיתוף פעולה עם מחלקת הנוער במועצה.