ערכי ליבה

התפיסה החינוכית של בני המושבים נגזרת מהסיפור ההיסטורי של הקמת המושב, מאז כתיבת עקרונות המושב בשנת 1921 על ידי אליעזר יפה וחברי נהלל נחקקו בתנועה ערכים מרכזיים המלווים את הקמת המושבים ואת תנועת הנוער היום: שוויון ערך האדם , דמוקרטיה, עבודה כערך, סוציאליזם,  ציונות. כשמם, ערכי ליבה אלה הינם הבסיס הערכי המשותף לכלל פעילות התנועה. הם חוט השני המקשר את שלל הפעילות בכל מקום בהן מתקיימת פעילות "בני המושבים". ערכים אלו  מהווים אמות מידה דרכם אנו בוחנים את הנעשה בחברה הישראלית.

 

שוויון ערך האדם כל אדם הוא עולם ומלואו  והוא ייחודי ומיוחד (אנו שונים במראה, ברקע שממנו אנחנו מגיעים, בכישורים, בצרכים, במין, בדת ועוד) . אם כל אדם הוא ייחודי אין אדם שערכו, רצונותיו וצרכיו נמצאים מעל אדם אחר. על כן צריך להיאבק למען זכותם של כל בני האדם לחיים, לכבוד ולזכות להתבטא וליצור . עלינו לפעול לתיקון חוסר השוויון במישורים הציבוריים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים.

 

דמוקרטיה מהותית הדמוקרטיה כהשקפת עולם ואורח חיים. קיום חיים דמוקרטים פירושם עיצוב מרחב החיים והשפעה על הסביבה בה אני חי, בצורה של שיח, לקיחת אחריות ושיתוף. תפיסה זו מדגישה את עקרון הפלורליזם, הסובלנות ושוויון ערך האדם כבסיסים ליצירת סביבה צודקת ושוויונית בה יש התחשבות במיעוט או בשונה.

 

עבודה יצירה ועשייה עצמית, חברה שמאמינה בערך העבודה הינה חברה בריאה, יצרנית ועצמאית. חברה בה כל עבודה מכבדת את בעליה. חברה ללא ניצול ועבדות אלא חברה בה העבודה מביאה את האדם לידי ביטוי ומימוש עצמי, שמטרתה יצרנות ותרומה.

 

ציונות הציונות מטרתה בניית ארץ ישראל והחברה הישראלית. הציונות היא השאיפה המתמדת לבניית חברת מופת, חברה מוסרית, יצרנית ודמוקרטית המושתתת על ערכים של שוויון, חירות, עבודה, שיתוף ואחווה. עלינו ללמוד ולהכיר את העבר תוך חיזוק זהותנו היהודית תרבותית, להיות מחוברים להווה ופעילים בעיצוב העתיד לבוא.

 

סוציאליזם גישה חברתית כלכלית שמבוססת על הערכים" שוויון, שיתוף, סולידריות ואחווה. ההנחה העומדת בבסיס הסוציאליזם היא כי האדם הוא יצור חברתי, ומטבענו להתקיים ולחיות בצורה שיתופית. קהילה היא הקיום הממשי בחיינו של ערך זה הוא יצירת מעגלי חיים, אשר במרכזם עומד שיח של שוויון, רעות, וההדדיות בין החברים.