יום הזיכרון לשואה ולגבורה

חוברת פעילות ליום השואה

החוברת הוצאה ע"י מועצה איזורית עמק חפר לקראת יום השואה 2009

דמות המנהיג במרד

מטרות הפעולה: בחינת דמות המדריך
מיועד לגילאי: ט'

משואה לתקומה

מטרות הפעולה:
החניכים יבינו רקע כללי על שארע בשואה.
החניכים יבינו את חשיבות מדינת ישראל.
מיועד לגילאי: ד' – ט'

פעילות על השואה

מטרות הפעולה:
החניך יכיר את נושא הכחשת השואה
החניך יבין את הקושי שהיה בתקופת השואה
מיועד לגילאי: ו' – ט'

אדון עולם – עד מתי?

מטרות הפעולה: החניך ירגיש קשר ליום השואה בדרך יצירתית – דרך שיר.
מיועד לגילאי: ד' – יב'
דרונט בניית אתרים