איך אני מקבלת את ההחלטות שלי?

על קבלת החלטות והשפעות חברתיות

י' > י"א
שעה ורבע
זהות

חלק א'

מטרה: נבחן את דרך קבלת ההחלטות שלנו

שם מתודה:

ההחלטה הכי קשה שלי

גוף המתודה:

כל חניך כותב על פתק את ההחלטה הקשה ביותר שהתקבלה בחייו. 

לאחר מכן: מושיבים את אחד החניכים, שמוכן לחשוף את אותה החלטה, במרכז המעגל, או מול חצי מעגל- מול שאר החניכים. המשימה של שאר החניכים, בעזרת 20 שאלות, לנסות לעלות על ההחלטה שכתובה לו בפתק. ניתן לשאול רק שאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא.

חשוב להספיק כמה סבבים, עם כמה חניכים, חשוב שההחלטות יהיו בכל מיני נושאים-לימודים, חוגים, משפחה, חברים ועוד.

 

שם מתודה:

חלון ג'והרי 

גוף המתודה:

חושפים לחניכים את התרשים (מצורף בנספח, אפשר גם לצייר על לוח)

כלי זה הוא כלי המסייע לאדם לבחון את רמת המודעות שלו. אפשר לראות את המודל הזה כחלון או כחלונות שדרכם ניתן לקבל ולתת מידע גם לגבי עצמך וגם לגבי אחרים. 

המידע בחלונות הוא איננו סטטי אלא נע ומשתנה-בעקבות השתנות האמון ההדדי, המשוב ההדדי והלמידה ההדדית. כלי זה יכול להשפיע על המשתמש בו בכל נושא, החלטה או הכרעה שהיא.

הסבר-

התחום הגלוי-פתיחות: בתחום זה מודע היחיד לרגשות, תכונות וצרכים כפי שהם באים לידי ביטוי בהתנהגותו. קיימת חפיפה מלאה בין תפיסת היחיד את עצמו לבין תפיסת הסביבה לגבי התנהגותו. בתחום זה נוח ונעים לנו ואנו חיים ללא חרדות וחששות לגבי מצבינו. 

התחום החבוי-פאסדה (מסכות): בתחום זה מודע היחיד לרגשות, תכונות וצרכים שהוא בוחר להסתיר מהסביבה, אם כתוצאה מחשש לביקורת ואם מחשש לערור תדמיתו. בתחום זה האדם בורח מן האמת מסווה עצמו, מעמיד פנים ומשקיע מאמצים למשמר סודו. 

תחום העיוורון: התנהגות שהיא גלויה לסביבה אך היחיד אינו מבחין בה או שהוא מעוות את התפיסה אותה. לעיתים קרובות הסביבה מאפשרת להמשיך לחיות בעיוורון ובכך ב"גן העדן של הטיפשים" על מנת למנוע עלבון או פגיעה ביחיד. גם אם יהיה מי שיאיר את עיניו של האחר בנוגע לתחומים אלו היחיד לרוב אינו מסכים להביט ולראות. 

התחום הלא מודע: תחום זה הוא מחוץ לתחום תפיסת היחיד וסביבתו. אלו נסתרים מפני היחיד והסובבים גם יחד. 

 

שם מתודה:

שיבוצים

גוף המתודה:

מבקשים מכל חניך, לעיניו בלבד, לשבץ את ההחלטה שכתב על הפתק בתחילת הפעולה-לאיזה חלון משתייכת? כיצד קיבל את ההחלטה? האם התנגדו להחלטה הזו? האם הסביבה ניסתה להזהיר אותו מתוצאות ההחלטה? האם ההחלטה התקבלה באופן מודע או לא? ניתן לחניכים כמה זמן להתחבט עם עצמם, ונבקש מתנדבים שישתפו.

דגש:

שימו לב: יכול מאוד להיות שתגעו בנקודות רגישות (חניך בחר מגמה כי הוריו לחצו עליו, בגלל החבר'ה-מה שלא קל להודות), לכן יש להיות רגישים ולתת לגיטימציה לבחינה מחודשת של כל אחד את עצמו ולהשרות אווירה מקבלת שאינה ביקורתית. 

חלק ג'

מטרה: נעמוד על הפער שבין קבלת ההחלטות שלנו כשכל אחד מאיתנו מחליט לבד לבין החלטה משותפת לכלל הקבוצה.

שם מתודה:

שיקוף

גוף המתודה:

חלק זה יתחיל בשיקוף של מנחה הפעילות לקבוצה-מי בעיקר דיבר? איך הושפעו חברי הקבוצה? מה היה הנתון הכי משכנע? למי היה הכי קל להשתכנע? למי היה הכי קל לשכנע? ועוד.

דיון:

• מי הרגיש שההחלטות באות לו באופן טבעי?

• מי הרגיש שקל לו יותר להיות זה שמשתכנע מאשר זה שמשכנע-לאורך כל המשימות?

• מי הרגיש שההחלטות שלו, או הדעות שלו נלקחו בחשבון במהלך הפעילויות?

• מי הרגיש שהוא משפיע על האחרים בעת קבלת ההחלטות שלו?

• מי מרגיש שהיה רוצה להשפיע יותר, ולא ניתנה לו ההזדמנות?

 

שורה תחתונה

החלטה של כל אחד ואחת מאיתנו מושפעת מכמה וכמה גורמים: חלקם גלויים וברורים לנו, ורוב ההחלטות שלנו נובעות ממניעים אלו. חלק מן המניעים שלנו סמויים, עוד לא נחשפנו אליהם, מחלק מהמניעים אנו מעדיפים להתעלם כיוון שהם קשים לנו "לעיכול" או להתמודדות, וישנם כאלה שאנחנו בכלל לא מודעים להם, אך הם עדיין נוכחים בדרך זו או אחרת בקבלת ההחלטות שלנו.

מעבר לכך, בתור חבר קבוצה, אני בהכרח משפיע על חבריי, ומכאן גם על ההחלטות שלהם. התנהלות זו מתקיימת בכל קבוצה או חברה שהיא. ליחיד כוח השפעה על הרבים, כמו שלרבים כוח השפעה על היחיד. ההחלטות שכל אחד מקבל באופן אישי משפיעות על הכלל. הכלי שניתן לכם בתחילת הפעולה-"חלון ג'והארי", הוא כלי שיכול לעזור לכם לבחון את קבלת ההחלטות שלכם עד כה, וכלי שיכול לעזור לכ בקבלת ההחלטות גם בהמשך. רק כשנהיה מספיק מודעים, בעלי הרצון להתפתח-נוכל להיות מספיק כנים עם עצמנו ועם הסביבה שלנו, ובכך גם תבוא ההבנה האמיתית של יכולת ההשפעה שלנו על הסביבה. 

 

ציוד נדרש:

פתקי ממו, עטים, נספח חלון ג'והרי

תגיות:

מעגלים, גיל תיכון, זהות, קבלת החלטות, השפעה חברתית

איך הייתה הפעולה?