חתימה וקיץ > ד'

בחירת הפעולות:

avatarמאפייני השכבה:

מי:
הצעירים בק"ן, זוהי שנת הפעילות הראשונה שלהם בתנועה.
בשלב זה בחייהם נוספים לדמויות המשמעותיות ביותר עד כה – אמא ואבא, הילדים מהקבוצה וכן המדריכים.

 

מטרה שכבתית:
יצירת בסיסים טובים להמשך התחנכות בתנועה. חיבור רגשי לסמלים וחוויה קבוצתית חיובית.

 

דגש:
חשוב לבנות קבוצה חיובית, שתשמש דוגמה, תתמוך בחבריה, ותהווה מקום נעים לשותפים בה.