התחלות

“יסוד היסודות הם החיים האנושיים לכל היקפם ועמקם: שיהיה אדם חי את על צמו, את כל עולמו בכל ספירותיו, התחתונות והעליונות כאחת, מתהום ארעא עד רום רקיעא”.  א. ד. גורדון

חלום התחלות עוסק בהכנת הקבוצות והקן לקראת שנת הפעילות מתוך עיבוד של החוייה בשנה שחלפה.
בתלם זה אנו מכשירים את הקרקע לקראת בנייה של קבוצות והעמקת היחסים בתוכן.
בהתחלות נשתול את השתילים הראשוניים לפעילות משותפת בין שווים בקבוצות ובקן:
הכרות, ציפיות, בניית נורמות קבוצתיות, יצירת מכנים משותפים.

 

סדר השתילים בתלם התחלות:
היכרות > גיבוש > תיאום ציפיות > חגי תשרי

 

להורדת פוסטר התחלות

בחר את שכבת הגיל המתאימה: