כוחות > ה'

מטרה שכבתית לתלם: פיתוח תפיסה שמרחיבה את ה"אני" ולומדת את האחר ובחינת עולמם מול עולמו.

בחירת הפעולות:

avatarמאפייני השכבה:

מי:
חניכים שמתחילים לפתח תפיסה שמרחיבה את ה"אני" ולומדת את האחר וגם בוחנים את עצמם אל מולו. הם להוטים למשימות מאתגרות ותחרותיות  שיאפשרו להם להוכיח את עצמם ולזכות בתשומת לבו המרבית של המדריך.

 

מטרה שכבתית:
העמקת הבסיסים התנועתיים והקשר הקבוצתי. חיזוק תחושת השייכות לק"ן ולקבוצה ויצירת נורמות קבוצתיות בריאות שימשיכו לשנה הבאה.

 

דגש:
חשוב להעניק לחניכים חום ותמיכה, לאפשר להם להכיר את חברי הקבוצה האחרים, לתת להם תחושה שהם חלק אינטגרלי מהקבוצה, ושלכל אחד מקום ייחודי בה.