מרחבים > ו'

מטרה שכבתית לתלם: גילוי ובחינת העצמאות שלנו במרחב והיכרות עם המשאבים שנמצאים באותם מרחבים

בחירת הפעולות:

avatarמאפייני השכבה:

מי:
ה"גדולים" בבית הספר אבל עדיין צעירים בק"ן.
החניכים מייחסים משמעות רבה לאמירותיהם ולדעותיהם של בני גילם, דבר שישפיע על הבחירות וההתנהגות שלהם. ההוויה החברתית לצד ההתפתחות המוקדמת של הבנות מביאה לעיסוק בבני המין השני ולמתח מיני שמתחיל לנכוח בגיל זה.

 

מטרה שכבתית:
עיצוב הזהות האישית אל מול הקבוצה מתוך הייחודיות והבנת הכוח שקיים בה. פיתוח העצמאות בק"ן.

 

דגש:
חשוב לגוון בנושאי הפעילויות, ובדרכי העברתן ולאפשר לחניכים להתבלט בדרכם.
יש מקום לייחד את הפעילות שלהם ולתת את התחושה של "הגדולים" גם במסגרת הקן, בין היתר, על ידי לקיחת אחריות במשימות בקן.