שורשים > ו'

מטרה שכבתית לתלם: התמקדות בסיפור הבין דורי- העמקה בשורשי היישוב והשורשים המשפחתיים

בחירת הפעולות:

  • יום השואה

    מסע בזמן

    נפגש עם החוויות היומיומיות שעברו על ילדים בגילם בשואה ועם דילמות ערכיות שאיתן הם נאלצו להתמודד

avatarמאפייני השכבה:

מי:
ה"גדולים" בבית הספר אבל עדיין צעירים בק"ן.
החניכים מייחסים משמעות רבה לאמירותיהם ולדעותיהם של בני גילם, דבר שישפיע על הבחירות וההתנהגות שלהם. ההוויה החברתית לצד ההתפתחות המוקדמת של הבנות מביאה לעיסוק בבני המין השני ולמתח מיני שמתחיל לנכוח בגיל זה.

 

מטרה שכבתית:
עיצוב הזהות האישית אל מול הקבוצה מתוך הייחודיות והבנת הכוח שקיים בה. פיתוח העצמאות בק"ן.

 

דגש:
חשוב לגוון בנושאי הפעילויות, ובדרכי העברתן ולאפשר לחניכים להתבלט בדרכם.
יש מקום לייחד את הפעילות שלהם ולתת את התחושה של "הגדולים" גם במסגרת הקן, בין היתר, על ידי לקיחת אחריות במשימות בקן.