חתימה וקיץ > ז'

בחירת הפעולות:

avatarמאפייני השכבה:

מי:
חניכים שניצבים בפניהם אתגרי התבגרות לא פשוטים. מעבר לבית ספר חדש שמלווה לעיתים בפרידה מחברים ובשינוי הסטטוס מהגדולים לקטנים וקבלת עול התיכון.

 

מטרה שכבתית:
פיתוח רגישות סביבתית ותחושת אחריות כלפי הסביבה הבנת הכוח וההשפעה שיש בגיל הזה על מעגלי השייכות.

 

 

דגש:
בשכבה זו צריך להיות תהליך פנימי של העצמה אישית, בחירה בחברים ובקבוצה. כמו כן התייחסות לגיל בר המצווה ולאחריות שמתלווה לתהליך ההתבגרות במעגלים השונים. חשוב שהשנה תרגיש שונה כדי לייצר לחניכים מוטיבציה להגיע לפעילות.