מעגלים > ט'

מטרה שכבתית לתלם: הנחת יסודות ליחסים אנושיים מורכבים בקבוצה, רצוי ומצוי. הבנת כוחה של קבוצה

בחירת הפעולות:

avatarמאפייני השכבה:

מי:
חניכים שעומדים בתחילת תהליך של בחירה בתנועה וכניסה לצוות ההדרכה.
החניכים לומדים להעריך את שכבתם לא רק כמסגרת חברתית אלא גם כקבוצה, התומכת ודואגת לפרטים שבה ועושה הכול כדי לפתח אותם.
המדריך הוא דמות חשובה לא רק משום שהיא מלווה את התהליך אלא מפני שהוא משמש מודל ודוגמא אישית

 

מטרה שכבתית:
בחירה במעורבות בתנועה במושב ובמועצה. חיבור לזהות התנועתית, חיזוק תחושת האחריות לנעשה בק"ן והכשרה בסיסית לקיום פעילות במושב

 

דגש:
חשוב ליצור במות ליצירה ולהתנסות בהובלת הקן והקהילה. במות בהן יכולים החניכים לגדול ולהתפתח.