מרחבים > י"א

מטרה שכבתית לתלם: היכרות עם גישות שונות בכלכלה והתבוננות החירות של הפרט בתוכן

בחירת הפעולות:

avatarמאפייני השכבה:

מי:
י"א זו שנה קריטית לשאלת ההמשכיות בתנועה, הרבה חניכים שלנו עוזבים את תפקידם בתנועה אחרי שנת ההדרכה אחת, מתוך חוויות חוסר הצלחה או מתוך עומס.
השכבה הארצית היא מעגל השתייכות חשוב ונוסף שנכנס לחייהם והם לומדים לבחון את המציאות על ידי משקפיים תנועתיות – ולשאול איזו אלטרנטיבה אנחנו יכולים לתת לה.

 

מטרה שכבתית:
בחירה מחדש בערכים ובמסגרות. בחירה באקטיביזם חברתי שחותר לשינוי בתנועה דרך התנועה ובעזרת התנועה. חיבור לשכבה הארצית ויצירת בסיסים לשיחה על הגשמה בבני המושבים.

 

דגש:
חשוב לשמור על המקום להיות חניכים ולהתפתח דרך הקבוצה, בכך לתת את הבמה לעצב את תרבות י"א בק"ן.