שורשים > י"ב

מטרה שכבתית לתלם: נשאל מהו המעשה הציוני של ימינו

בחירת הפעולות:

avatarמאפייני השכבה:

מי:
שנה של מעברים, החלטות חשובות ובחירות- היציאה ל"אזרחות", המעבר לגיל הבגיר, עמידה בחובות כלפי המדינה והחברה ומנגד גיבוש הזהות הבוגרת מתוך הבחירות שלהם כלפי העתיד.

מטרה שכבתית:
בחירה להיות אזרח מעורב ואיכפתי במדינה, שאיפה להגשמה בתנועה ובערכיה.
המשך עשייה חברתית משמעותית בתוך ומחוץ לבני המושבים.

דגש:
זוהי שנה בה החניכים יוצאים לרשות עצמם ולכן חשוב ללוות אותם בתהליך ובתחנות השונות שיהיו במהלכו.