כוחות

"על המושב להיות גרעין של השפעה לטובה על הסביבה"  (ערוך מתוך א.ד גורדון)

תלם כוחות עוסק בכוחות הרבים שפועלים בחברה הישראלית וביחסים ביניהם. ההולכים בתלם יפגשו קבוצות שונות בחברה ויתמודדו עם השאלות- מה יחסי הכוחות בחברה, מה כל קבוצה עושה עם הכח שלה ואיך אפשר לחולל שינוי.

החברה הישראלית היא חברה מורכבת מזרמים, דתות, עדות, מינים, תפישות, מעמדות. המגוון הזה יכול להוות שפע תרבותי גדול אך בהעדר קבלה וסובלנות הוא מייצר פילוג ומאבק.

בכוחות נכיר את החברה הישראלית על גווניה השונים, נבין את יחסי הכוחות והמאבקים ונשתול שתילים שיגבירו את הסובלנות, האמפתיה, הדיאלוג והסולידריות.

סדר השתילים בתלם כוחות:
שוויון ערך האדם > מגדר > פערים בחברה > ערבות הדדית > צדק חברתי > אקטיביזם (נושא שנתי משתנה)

בחר את שכבת הגיל המתאימה: