מעגלים

"החיים האנושיים, במהותם העיקרית, במה שהם נבדלים ויתרים על חיי יתר החי, הם תוצאה מהפעלה הדדית, חוזרת, של הפרט והכלל, של היחיד והציבור.  הפרט והכלל, היחיד והציבור, משתתפים ביצירתם במידה שווה" א.ד גורדון

תלם מעגלים עוסק במקום של מעגלי ההשתייכות בחיינו, בקשרים בין הפרטים בקבוצה ובעיצוב משותף של המרחב הקבוצתי.

כדי שכל חבר וחברה יוכלו להביא עצמם לידי ביטוי  עלינו לעסוק בזהות שלנו כפרטים ומתוכה ליצור את הזהות הקבוצתית.

מלאכת יצירת הקבוצה היא מלאכה משותפת של כל החברים בתוכה במידה שווה ומבוססת על ההנחה כי כל פרט תורם את חלקו לקבוצה ובלעדיו אין היא תראה אותו הדבר. הקבוצה התנועתית מבוססת על הדדיות בין חבריה.

ביחסים נשתול שתילים שייצרו את הבסיסים ליצירת הקבוצה התנועתית: זהות ושייכות, רעות וחברות, שיתוף ושותפות, דמוקרטיה.

"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן"

סדר השתילים בתלם מעגלים:
התנועה שלי > היישוב שלי > זהות > שייכות > דמוקרטיה > חברות > חנוכה

בחר את שכבת הגיל המתאימה: