שליחת כתבה

[contact-form-7 404 "Not Found"]

אליפות ישראל בדקה

'קהילה און ליין'

ערב סטטיסטיקות מקוון!

28 במרץ 2020

כלל הסרטונים לפעולה נמצאים כאן

למדריכ/ה: הכינו את החומרים מראש ועדכנו את החניכים מה להביא לפעולה.החליטו עפ"י החומרים הנמצאים אצל החניכים בבתים איזה משימות מבצעים וכמה מתמודדים בכל משימה.

מהלך הפעולה:

  1. התחברו לזום כולם ביחד.
  • אמרו: ברוכים הבאים לפעולת אליפות ישראל בדקה! התוכנית הייתה גרסה ישראלית לשעשועון "Minute To Win It" המשודר ברחבי העולם. למתמודדים, יש דקה להשלים שלל משימות שאינן דורשות ידע טריוויה כללי או כושר גופני. בכל משימה יתחרו מס' חניכים.
  • המשימות הן:
זריקת עפרונות ותפיסה

פריטים למשחק:
12  עפרונות

הוראות משחק:
1. לפני תחילת המשחק, על המתחרה לעמוד עם הידיים בצידי הגוף.
2. עם תחילת המשחק, על המתחרה להרים את שני העפרונות הראשונים ולמקמם על גב כף היד. 
3. על המתחרה לזרוק את העפרונות באוויר ולנסות לתפוס את כולם במכה.
4. על המתחרה להוסיף שני עפרונות נוספים מהשולחן ולחזור על התהליך.
5. המתחרה אינו רשאי להוסיף את שני העפרונות הנוספים לפני שהצליח בזריקת ותפיסת כל העפרונות הקודמים.
6. להשלמת המשחק על המתחרה להצליח בזריקת כל הסטים של העפרונות (2, 4, 6, 8, 10, 12) ותפיסתם במסגרת 60 השניות של המשחק.
7.  כל נפילה של עפרון מהווה פסילה בניסיון, אך עליו לעבור את כל העמדות להשלמת המשחק בהצלחה.

מגדל יציב של 5 תפוחים

פריטים למשחק:
8 תפוחים
קערה
שולחן

הוראות משחק:
1. לפני תחילת המשחק, על המתחרה לעמוד באזור המיועד על הידיים בצידי הגוף.
2. המתחרה אינו רשאי לערוך שינויים מכל סוג שהוא בתפוחים. 
3. עם תחילת המשחק, המתחרה רשאי להתחיל לערום את התפוחים.
4. על המתחרה לערום את חמשת התפוחים אחד על גבי השני לכדי 'מגדל' יציב.
5.  להשלמת המשחק, על המתחרה לסיים לערום את חמשת התפוחים לכדי מגדל יציב בתום 60 השניות של המשחק. 
6. על התפוחים להישאר יציבים למשך שלוש שניות לפחות.

כוסות רוח – כוסות פלסטיק ובלון

פריטים למשחק:
בלון + ספייר
15 כוסות פלסטיק חד פעמיות
שולחן


הוראות משחק:
1. לפני תחילת המשחק, על המתחרה לעמוד באזור המיועד עם הידיים בצידי הגוף.
2. עם תחילת המשחק, המתחרה רשאי לקחת בלון ולהתחיל לנפחו.
3. המתחרה רשאי לשחק במשחק אך ורק מצידו של השולחן שהוגדר כצד ממנו משחקים.
4. המתחרה אינו רשאי להיעזר בשום אמצעי מלבד שחרור הרוח מהבלון, בניסיונו להוריד את כל 15 הכוסות מהשולחן.
5. המתחרה אינו רשאי להיעזר בשולחן לצורך שחרור האוויר מהבלון.
6. מתחרה שיכה על השולחן או יגע בכוסות באמצעות הבלון או בגופו, יביא לפסילת המשחק.
7. להשלמת המשחק, על המתחרה להצליח בהורדת כל 15 הכוסות מהשולחן תום במסגרת זמן 60 השניות של המשחק. 

מגדל קלפים בן 10 קומות

פריטים למשחק:
30  כרטיסיות אינדקס
שולחן

הוראות משחק:
1. לפני תחילת המשחק, על המתחרה לעמוד באזור המיועד עם הידיים בצידי הגוף.
2. עם תחילת המשחק, המתחרה רשאי להתחיל לבנות את המגדל.
3. המתחרה אינו רשאי לקפל את הכרטיסיות או לערוך בהם כל שינוי שהוא. 
4. על כל כרטיסיה מקופלת לעמוד על צידה הרחב.
5.  כל קומה חייבת לכלול שתי כרטיסיות מקופלות וכרטיסיה שטוחה אחת, שכובה עליהן.
6. להשלמת המשחק, על המתחרה לבנות מגדל בעל 10 קומות שיעמדו בתום מסגרת 60 השניות לשלוש שניות לפחות.

2 נוצות באוויר ל60 שניות

פריטים למשחק:
2 נוצות

הוראות משחק:
1. לפני תחילת המשחק, על המתחרה להחזיק את שתי הנוצות בידיו ולשחררן עם קבלת אות תחילת המשחק.
2. במידה שהנוצות יחברו אחת לשנייה ויישארו כך ליותר מחמש שניות, המשחק ייעצר ויתחיל מהתחלה. 
3. נוצה שתצא מגבולות הזירה, תביא לפסילה במשחק.
4. נגיעה אחת של נוצה בפניו של המתחרה לא תביא לפסילתו, אך כל מגע אחר בין גופו של המתחרה לנוצה יגרום לפסילה של המשחק. 
5. להשלמת המשחק, על המתחרה להיעזר בנשיפותיו בלבד בניסיון להשאיר שתי נוצות באוויר למשך 60 שניות.

חיפוש כדורים

פריטים למשחק:
4 כדורי פלסטיק
כיסוי עיניים
כסא מסתובב
4 גלילי קרטון בגבהים שונים

הוראות משחק:
1. לפני תחילת המשחק, על המתחרה לשבת בכיסא המסתובב עם כיסוי העיניים.
2. המתחרה יתסובב בכיסא פעמיים לפני תחילת המשחק.
3. עם תחילת המשחק, המתחרה רשאי להתחיל לחפש את הכדורים.
4. המתחרה אינו רשאי לזחול על הרצפה.
5. המתחרה אינו רשאי למקם את הכדור שכבר מצא מתחת לבגדיו.
6. במידה שהכדור נופל על הרצפה, הוא לא ייחשב בתוצאה הסופית ככדור שהמתחרה מצא.
7. במידה שיותר מכדור אחד נופל על הרצפה, המשחק ייחשב כפסול.
8. להשלמת המשחק, על המתחרה למצוא ולהחזיק את שני הכדורים בו זמנית במסגרת 60 השניות של המשחק. על המתחרה לאחוז בכדורים שלוש שניות לפחות.

מטווח קצר

פריטים למשחק:
גומיות. 
6  פחיות שתייה קלה ריקות
שולחן

הוראות משחק:
1. עם תחילת המשחק, המתחרה רשאי לתפוס את הגומייה הראשונה.
2. על המתחרה לשמור על המרחק המוגדר מערמת הפחיות למשך המשחק.
3. המתחרה רשאי להחזיק יותר מגומייה אחת בידיו, אך עליו לירות גומייה אחת בלבד בכל פעם. 
א. פגיעה בפחית כתוצאה מיריית מספר גומיות בו זמנית תוביל לפסילת המשחק. 
4. כדי להשלים את המשחק, על המתחרה 'לנקות' את השולחן מפחיות תוך 60 שניות.
א. כל גומייה שתשוחרר מידי המתחרה בזמן מגבלת 60 השניות, תיחשב כהתקדמות לקראת השלמת המשחק. 
5. להשלמת המשחק, על המתחרה להפיל את כל 6 פחיות השתייה הקלה מהשולחן במסגרת 60 השניות של המשחק.

הפוך על הפוך

על המתחרה להקפיץ כוס מקצה של שולחן אל ראשו של בקבוק זכוכית עומד, העומד במרחק 30 ס"מ על השולחן, כך שהכוס תנחת הפוכה על ראשו של הבקבוק

פריטים למשחק:
בקבוק זכוכית
שרוולים של כוסות פלסטיק חד פעמיות 
שולחן

הוראות משחק:
1. לפני תחילת המשחק, על המתחרה לעמוד באזור המיועד עם הידיים בצידי הגוף.
2. עם תחילת המשחק, המתחרה רשאי להפוך את כוס הפלסטיק הראשונה, להניחה על השולחן ולהתחיל בניסיונו להקפיץ את הכוס כך ש'תתלבש' על פיית בקבוק הזכוכית.
3. המתחרה רשאי להחזיק בידו את שרוול כוסות הפלסטיק.
4. להשלמת המשחק, על הכוס להיות הפוכה על פיית בקבוק הזכוכית בתום מסגרת 60 השניות של המשחק.
5. על הכוס להישאר הפוכה על פיית הזכוכית למשך שלוש שניות לפחות.

אדום עולה

למתחרה ניתנת ערימה של 39 כוסות פלסטיק אדומות וכוס אחת כחולה, שנמצאת בתחתית הערמה. עליו להזיז את הכוס הכחולה מלמטה למעלה, דרך כל שרוול הכוסות, על ידי החזקת השרוול בידיו

פריטים למשחק:
39 כוסות אדום
1 כוס כחולה 

הוראות משחק:
1. לפני תחילת המשחק, על המתחרה לעמוד עם שרוול הכוסות בשתי ידיו, כאשר הכוס הכחולה בתחתית הערמה.
2. עם תחילת המשחק, המתחרה רשאי לתפוס כוס אחת מחלקו העליון של השרוול ולמקמו בתחתית. 
3. על המתחרה להעביר כוס אחת בכל פעם ולהחליף בין ידיו לסירוגין. 
4. אם נופלת כוס לרצפה המתמודד יכול להרים אותה [אין בעיה שתוך כדי הרמה הכוסות האחרות יגעו בגופו] אבל לפני שהוא ממשיך במשחק הוא חייב להחזיר את הכוס למעלה ולהחזיר את ידיו לתחתית הערמה ורק אז להמשיך.
5. במידה שהמתחרה מסיר יותר מאשר כוס אחת בכל פעם מהשרוול, (אם לקח יותר מכוס אחת, או אם הפיל כוסות על הרצפה), כל הכוסות חייבות להיות ממוקמות שוב על בראש שרוול הכוסות על מנת שהמתחרה יוכל לשוב לניסיונותיו. 
6. על מנת שהנחת הכוס בראש הערימה תיחשב למאושרת, על המתחרה להוריד ידיו ולהציבן במצב ההתחלתי לפני שיוכל  להתחיל שוב.
7. על אף שמותר למתחרה להתכופף ולהחזיר את הכוסות לערמה, המתחרה אינו רשאי לשבת או לכרוע על ברכיו.
8. להשלמת המשחק, על הכוס הכחולה להשלים סיבוב מלא מתחתית השרוול לראשו ושוב לנקודת ההתחלה בתחתית הערמה בתוך 60 השניות של המשחק.

שליחת כתבה